Välkommen till Själörens samfällighetsförening

Om oss

Själörens samfällighetsförening är en organisation med ansvar för skötsel och underhåll av mark och anläggningar som gemensamt ägs av markägarna.

Betesmarken

Information om restureringen av den igenvuxna betesmarken som pågår i "skogen".

Skogsvårdsgrupp

Information om arbetet med det nordvästra naturområdete (skogen).

Dokument

Årsredovisningarna sträcker sig tillbaka till 2017 då Själörens samfällighetsförening grundades. Du kan även hitta våra stadgar här.

Länkar

Här har vi sammanställt en lista på länkar till sidor som kan vara intressanta för föreningens medlemmar.