27 Februari, 2020

Årsmöte 2020 - 22 Mars 16:00 Trummenäs Golfklubb

Idag har kallelsen till årsmötet skickats ut.
Kallelse, årsredovisning, debiteringslängd, förslag till budget sammt verksamhetsberättelse finns under sidan dokument.

Väl mött den 22 Mars!
Styrelsen Själörens samfällighetsförening

10 Mars, 2019

Årsmöte 2019 - 31 Mars 17:00 Trummenäs Golfklubb

Idag har kallelsen till årsmötet skickats ut tillsammans med förvaltningsberättelse för 2018.

Väl mött den 31 Mars!
Styrelsen Själörens samfällighetsförening