6 Mars, 2022

Årsmöte 2022 - 27 Mars 14:00, Trummenäs Golfklubb

Idag har kallelsen till årsmötet skickats ut.
Årsmöteshandligar finns under sidan dokument.

Väl mött den 27 Mars!
Styrelsen Själörens samfällighetsförening

7 Mars, 2021

Årsmöte 2021 - 28 Mars 14:00, Utomhus vid lekplatsen

Idag har kallelsen till årsmötet skickats ut.
Observera! Med hänsyn till CV-19 bör endast en person från respektive hushåll närvara.
Medlem kan lämna fullmakt till annan medlem om man ej önskar närvara.
Endast två fullmakter/medlem.
Årsmöteshandligar finns under sidan dokument.

Väl mött den 28 Mars!
Styrelsen Själörens samfällighetsförening

27 Februari, 2020

Årsmöte 2020 - 22 Mars 16:00, Trummenäs Golfklubb

Idag har kallelsen till årsmötet skickats ut.
Kallelse, årsredovisning, debiteringslängd, förslag till budget sammt verksamhetsberättelse finns under sidan dokument.

Väl mött den 22 Mars!
Styrelsen Själörens samfällighetsförening

10 Mars, 2019

Årsmöte 2019 - 31 Mars 17:00, Trummenäs Golfklubb

Idag har kallelsen till årsmötet skickats ut tillsammans med förvaltningsberättelse för 2018.

Väl mött den 31 Mars!
Styrelsen Själörens samfällighetsförening