10 Mars, 2019

Årsmöte 2019 - 31 Mars 17:00 Trummenäs Golfklubb

Idag har kallelsen till årsmötet skickats ut tillsammans med förvaltningsberättelse för 2018.

Väl mött den 31 Mars!

Styrelsen Själörens samfällighetsförening