Välkomstbrev för nyinflyttade

Varmt välkommen till Trummenäs Udde och Själörens Samfällighetsförening! Vi hoppas att ni kommer att trivas i området och vill börja med att ge er lite allmän information om området och vår förening.

I och med att ni köpt huset här på Trummenäs udde är ni också med i Själörens Samfällighetsförening, vars uppgift är skötsel och underhåll av mark och anläggningar som gemensamt ägs av oss markägare. Samfälligheten består av 83 stycken villatomter och två grönområden. (För vägar ansvarar Trummenäs vägars samfällighet).

Styrelsen

Samfällighetens arbete leds av styrelsen som utses på årsmötet varje år. Årsmötet äger rum i mars och är det tillfälle då ni som medlemmar har bäst möjlighet att påverka vad som händer i föreningen, det är därför viktigt att så många som möjligt närvarar.

Medlemsavgift

Som medlemmar betalar ni en avgift för att täcka gemensamma kostnader och slitage i samfälligheten. Den årliga medlemsavgiften beslutas av föreningens medlemmar på årsstämman. Föreningen skickar ut fakturor via mejl inför varje betalningstillfälle men även om du av någon anledning inte fått fakturan är det ditt ansvar att komma ihåg att betala in den enligt de datum som årsstämman bestämde. Den fastighetsägare som är lagfaren ägare 1 januari är ansvarig för att betala medlemsavgiften. Om man överlåter sin fastighet under året får man själv reglera medlemsavgiften med den nya ägaren.

Gemensamhetsdagar

Varje vår och höst samlas vi en gång för att gemensamt arbeta i vårt område. Specifika arbetsuppgifter framkommer i inbjudan och det kan t.ex. röra sig om att klippa gräs, röja sly, rensa diken mm. Det är även ett tillfälle att träffas och vi äter något gemensamt under dagen.

Kontakt och informationsspridning

Vi använder företrädelsevis två kanaler för att informera er medlemmar, e-post samt vår hemsida. Det finns även en sluten Facebook-grupp kopplad till Trummenäs udde, där vem som helst i området kan dela information och kommunicera. På vår hemsida hittar du mer information om det mesta som rör föreningen samt namn och kontaktuppgifter till alla styrelsemedlemmar. Har du en fråga så får du gärna mejla den. Är det inte akut kommer vi prata om den på nästa styrelsemöte, som vi har regelbundet, men om det brådskar får du naturligtvis svar fortare än så.

För att du inte ska missa viktig information vill vi att du meddelar dina kontaktuppgifter till oss i styrelsen på: sjaloren@gmail.com

Bygglovsfrågor

Vi i styrelsen kan inte svara på bygglovsfrågor utan hänvisar till Karlskrona kommun som är ansvariga bygglovs reglerna inom kommunen och som kan bevilja eller avslå en bygglovsansökan.

Vi rekommenderar att ni besöker sidan Bygga nytt, bygga till, bygga om på kommunens hemsida. Den innehåller mycket matnyttig information om vilka regler som finns och när det behövs bygglov eller inte.

Välkommen!
// Styrelsen, Själörens Samfällighetsförening