Själörens skogsvårdsgrupp

Själörens skogsvårdsgrupp driver arbetet med att förvalta det sydvästra naturområdet (skogen).

Själörens samfällighetsförenings målsättning är att skapa en vacker, inbjudande och tillgängligt miljö, bestående av en symbios av hav, natur och djur.

En naturmarksplan har tagits fram tillsammans med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.

För att följa arbetet och få information om när det finns möjlighet att hjälpa till har det skapats Facebook gruppen Själörens skogsvårdsgrupp. Gå gärna med i gruppen för att hålla dig uppdaterad med vad som händer i skogen.